IECS Archive

IECS 2016

Selected articles for Revista Economica were published and are available on-line:
http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/artarchive.php#id684

Selected articles for Studies in Business and Economics were published and are available on-line.
https://www.degruyter.com/view/j/sbe.2016.11.issue-3/issue-files/sbe.2016.11.issue-3.xml 

Selected articles for Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv Economics were published and are available on-line.
http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/01/187.pdf 
http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/01/188.pdf
http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/02/189_1.pdf

IECS 2016 Committee

IECS 2016 Program

IECS 2015

Selected articles for Procedia Economics and Finance (Elsevier) were published and indexed in ScienceDirect and ISI Proceedings (Thomson Reuters)
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671/27
ISI Proceedings 2015

Selected articles for Revista Economica were published and are available on-line.
http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/archive.php

Selected articles for Studies in Business and Economics were published and are available on-line.
http://eccsf.ulbsibiu.ro

The articles for Conference Proceedings (CD with ISSN 2344-1682) are available here.
http://iecs.ulbsibiu.ro/download/iecs%202015%20conference%20proceedings.zip

Selected articles for Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv Economics were published and are available on-line.
http://bulletin-econom.univ.kiev.ua

Conference program

IECS 2015 Committee


IECS 2014

Selected articles for Procedia Economics and Finance (Elsevier) were published and indexed in ScienceDirect and ISI Proceedings (Thomson Reuters)
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671/16
ISI Proceedings 2014

Selected articles for Revista Economica were published were published and are available on-line.
http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/archive.php

Selected articles for Studies in Business and Economics were published and are available online. http://eccsf.ulbsibiu.ro/tableofcontents.html#vol93

The articles for Conference Proceedings (CD with ISSN 2344-1682) are available here.
http://iecs.ulbsibiu.ro/download/iecs%202014%20conference%20proceedings.zip

Selected articles for Economics & Sociology were published and are available on-line.
http://www.economics-sociology.eu/?en_vol.-7-no-3-2014,42

Conference program

IECS 2014 Committee


IECS 2013

Selected articles for Procedia Economics and Finance (Elsevier) were published and indexed in ScienceDirect
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671/6
ISI Proceedings 2013 (.pdf)

Selected articles for Revista Economica were published and are available on-line.
http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/archive.php

Selected articles for Studies in Business and Economics were published and are available on-line.
http://eccsf.ulbsibiu.ro/tableofcontents.html#vol83

The articles for Conference Proceedings (CD with ISSN 2344-1682) are available here.
http://iecs.ulbsibiu.ro/download/iecs%202013%20conference%20proceedings.zip

Conference program


IECS 2012

Conference Program

Selected papers presented during the Conference was submitted for evaluation and coverage in the Conference Proceedings Citation Index by Thomson Reuters - ISI Proceedings;


IECS 2011

Conference Program

ISI Proceedings 2011

 


IECS 2010

Conference Program

ISI Proceedings 2010

 


IECS 2009

SECTION I: Industrial Revolutions: Globalization, Post - Globalization
SECTION II: Change Management: New Coordinates
SECTION III: Marketing, Commerce and Tourism and A New Paradigm Of Change
SECTION IV: Banking, Accounting and Financial Systems From the 21st Century Perspective
SECTION V: Economic Information Technology in the Avant-Garde Of Change

Conference Program

ISI Proceedings 2009


IECS 2008

ISI Proceedings 2008


IECS 2007


ISI Proceedings 2007

Atentie: Adresa pentru accesul la baza de date ISI Thomson - ISI Proceedings este http://apps.isiknowledge.com, disponibila doar din cadrul retelelor de calculatore ale Universitatilor.

Facultatea de Ştiinţe Economice organizează anual Conferinţa Economică Internaţională, cu participare naţională şi internaţională, comunicările ştiinţifice prezentate fiind publicate în volume cu ISBN:

 • 15-16 mai 2008, International Economic Conference „Integrative relations between the European Union institutions and the member states”, Ed. ULBS, ISBN 978-973-739-594-8
 • 10-11 mai 2007, International Economic Conference „Romania within the EU: opportunites, requirements and perspectives”, Ed. ULBS, ISBN 978-973-739-428-6 
 • 4-5 mai 2006, Preconference at International Congress of Economic History, Helsinki, Finland, 21-25 august 2006, Section 44: „Identity, Globalization and Universality in Eastern and Central European Economic Area – Evolutions and Involutions in the Modern and Contemporary Period. Experiences, Meanings, Lessons”, Ed. ULBS, ISBN (10)973-739-259-0, (31)978-973-739-259-6
 • 20-21 mai 2005, Conferinţa Economică Internaţională „Binomul sărăcie-bogăţie şi integrarea României în Uniunea Europeană”, Ed. ULBS, ISBN 973-739-101-2
 • 6-8 mai 2004, Conferinţa Economică Internaţională "România – exigenţe în procesul dezvoltării, din perspectiva integrării în anul 2007", Ed. ULBS, ISBN 973-651-992-9
 • 8-9 mai 2003, Conferinţa Economică Internaţională „Identitatea şi universalitatea economiilor în tranziţie în debutul mileniului trei”, Ed. ULBS, 2003, ISBN 973-651-839-6
 • 4-5 aprilie 2002, La Preconference de Le XIII-e Congres International d’Histoire Economique, Buenos Aires, Argentine, 22-26 iulie 2002, Section 63: „Les pays de l’Europe Centrale et de l’Europe de l’Est: allez, retour, allez vers l’economie de marche (1850-2000)”, Ed. Continent, Sibiu, ISBN 973-8321-02-6, 973-8321-08-5
 • 6-7 noiembrie 2001, Simpozionul moldo-român "România şi Republica Moldova în faţa integrării europene", Ed. Continent, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2002, ISBN 973-8321-01-8; 973-8371-18-X
 • 27-30 aprilie 2001, Conferinţa Economică Internaţională “Integrarea României în structurile euroatlantice. Relansare şi progres”, Ed. ULBS, Ed. Continent, 2001, ISBN 973-651-518-4, 973-8321-10-7
 • 21-22 aprilie 2000, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Integrarea României în structurile euroatlantice. Relansare şi progres economic”, Ed. ULBS, Ed. Continent, 2001, ISBN 973-651-308-4
 • 6-7 mai 1999, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Dezvoltare şi competitivitate la cumpănă de milenii”, Ed. ULBS, Ed. Continent, 2000, ISBN 973-98703-8-4
 • 24-26 aprilie 1998, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Integrarea euroatlantică şi relansarea economică”, Ed. ULBS, Ed. Continent, Sibiu, 1999
 • 2-6 mai 1997, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Integrare euroatlantică şi relansare economică”, Ed. ULBS, Ed. Continent, 1998, ISBN 973-97317-2-4
 • 16-18 mai 1996, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Economia românească – Criză, adaptare, integrare euroatlantică”, Ed. ULBS, Ed. Continent, 1997
 • 7-17 aprilie 1995, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Economia românească – Criză, adaptare, integrare europeană”, Ed. ULBS, Ed. Continent, 1996

 

Copyright © 2009-2017 LBUS Faculty of Economic Sciences. All Rights Reserved. Student Plagiarism Detector - http://plagiarisma.net